Valle Antrona

montescheno
Montescheno - Alpeggio
Viganella
Viganella
Antronapiana
Antronapiana
Lago di Antrona
Lago di Antrona
antrona_camposecco
Lago di Camposecco
Lago di campiccioli
Lago di Campiccioli
antrona_autunno
Autunno all'alpe Scarone
Valle Antrona
Cime dell'alta Valle
cheggio
Cheggio
Cheggio
Cheggio
lago dei cavalli
Lago dei Cavalli
Inverno
Inverno su Cheggio dal Fornalino
Rifugio andolla
Alba al rifugio Andolla
rifugio andolla
Rifugio Andolla al Tramonto
antrona_andolla2
Alta Valle
antrona cime
Vista sulla valle